Anh em Klitschko tham gia quân đội Ukraine

Anh em Klitschko tham gia quân đội Ukraine

Anh em nhà Klitschko đến đăng ký gia nhập Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine tại một trụ sở của lực