Lễ mừng công U23 Việt Nam diễn ra tại TPHCM tối nay

Lễ mừng công U23 Việt Nam diễn ra tại TPHCM tối nay

Sau những khó khăn do ảnh hưởng của dich COVID-19, U23 Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường để lần đầu ti