Thorgan Hazard: Thoát bóng anh trai nhờ sức mạnh tình yêu

Thorgan Hazard: Thoát bóng anh trai nhờ sức mạnh tình yêu

Trong sự nghiệp, Thorgan Hazard trải qua nhiều năm sống dưới bóng anh trai Eden Hazard, nhưng điều đ