the kop

the kop

“Cậu ấy có thể gây khó dễ cho bất kỳ hậu vệ nào”【the kop】:Liverpool được đánh giá cao về quyết định