Ten Hag cắt thời gian nghỉ vì M.U: Cuộc tái thiết không có điểm nghỉ

Ten Hag cắt thời gian nghỉ vì M.U: Cuộc tái thiết không có điểm nghỉ

Sau khi vô địch giải Hà Lan với Ajax, Ten Hag đã lập tức bắt tay vào công việc mới và không cần ngày