Mong muốn của Tuchel trong giai đoạn Chelsea chuyển mình

Mong muốn của Tuchel trong giai đoạn Chelsea chuyển mình

Khi nhớ lại khoảng thời gian vài tháng trước, Tuchel vẫn chưa cảm thấy hết sốc. Chelsea đang yên ổn