Ronaldo trên đường đến Chelsea: Tuchel phải né đội hình toàn sao

Ronaldo trên đường đến Chelsea: Tuchel phải né đội hình toàn sao

Nếu Lukaku không tệ như vậy, Chelsea không đời nào rước Ronaldo về Stamford Bridge. Ông chủ Boehly t