MU đột ngột chấm dứt vai trò cố vấn của Ralf Rangnick

MU đột ngột chấm dứt vai trò cố vấn của Ralf Rangnick

Giao kèo làm cố vấn MU trong 2 năm tới của Ralf Rangnick vừa bị hủy bỏ, sau kết quả thất vọng của độ