HLV Shin Tae-yong: "U19 Việt Nam cạnh tranh vé đi tiếp với Indonesia"

HLV Shin Tae-yong: "U19 Việt Nam cạnh tranh vé đi tiếp với Indonesia"

Lá thăm đưa chủ nhà U19 Indonesia nằm cùng bảng A với U19 Thái Lan, U19 Myanmar, U19 Brunei, U19 Phi