U16 Việt Nam chốt danh sách dự giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022

U16 Việt Nam chốt danh sách dự giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022

Huấn luyện viên Trần Quốc Tuấn đã chốt danh sách U16 Việt Nam dự giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022. T