U17 Việt Nam thắng trận đầu tiên trên đất Đức

U17 Việt Nam thắng trận đầu tiên trên đất Đức

Trong ngày tập huấn thứ 2 tại FC Koln International – địa điểm thứ 3 trong dự án “Vườn ươm tài năng