Spinazzola chống nạng đi cổ vũ đồng đội tuyển Ý

Spinazzola chống nạng đi cổ vũ đồng đội tuyển Ý

Các đồng đội chào hỏi Spinazzola trên máy bay